Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • PRACTPLANT • O projekcie

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013
 

Projekt „PRACTPLANT“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Treść

 O projekcie

Projekt „PRACTPLANT” (TransPLANTation of the best PRACTices) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012 – 2014 w Euroregionie Nysa, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr ERN/PL/0855/2/2013/50 z dnia 08.10.2013 r. zawartej pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Wartość projektu wynosi: 17 465,00 €.

Okres realizacji projektu: 15.10.2013 r. – 30.04.2014 r.

 

Cele projektu.  

Głównym celem projektu „PRACTPLANT” jest przygotowanie instytucji samorządowych, instytucji rynku pracy i instytucji wspierających procesy gospodarcze, działających na transgranicznym dolnośląsko-saksońskim pograniczu, do współpracy w zakresie realizacji transgranicznych projektów gospodarczych, poprzez działania szkoleniowe.

 

Uczestnicy.

Do udziału w projekcie w charakterze uczestników zaproszeni  będą przedstawiciele instytucji o istotnym znaczeniu dla wspierania procesów rozwoju gospodarczego. Będą to osoby,  w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji i działań o zaangażowaniu (zarówno publicznych jak i prywatnych) zasobów na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego oraz mobilności transgranicznej kapitału i pracowników. Dzięki wiedzy i przykładom „dobrych praktyk”, jakie będą im przekazane w ramach działań projektu, a także dzięki współuczestnictwu w projekcie odpowiednich merytorycznie partnerów z drugiej strony granicy, ułatwione będzie nawiązywanie kontaktów, zarówno w trakcie projektu jak i po jego zakończeniu.

 

Działania.

W ramach projektu „PRACTPLANT” zostaną zorganizowane  spotkania szkoleniowe – wizyta studyjna i seminarium dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy. Uczestnikami będą m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych i instytucji rynku pracy. Podczas spotkań szkoleniowych (wizyty studyjnej i seminarium) uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza o organizacji partnerstw projektowych zdolnych tworzyć nowe firmy i miejsca pracy. Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami szerokiego gremium instytucji partnerujących takim projektom oraz przedsiębiorcami, których firmy w ich wyniku powstały pokażą, jak ważna dla rozwoju gospodarczego jest współpraca instytucji publicznych i prywatnych.  

 

Partnerstwo projektowe. Partnerami projektu są:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Koordynujący Partner Współpracy)

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

telefon: +48 74 88 66 503

telefax: +48 74 88 66 509

e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl 

oraz

Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH  (Partner Współpracy)

Im Technologiepark 1

15236 Frankfurt (Oder)

telefon: +49 335 5571 100

telefax: +49 335 5571 110

e-mail: info@bic-ffo.de

 

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych